Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 10280 bytes in /users/zalohovane/lukaskmenta.com/lukaskmenta.com/components/com_content/models/article.php on line 146

Zábavně ke Vzdělanosti

zábavnou formou, kombinací krátkých poutavých přednášek a interpretací domácí i světové tvorby různých žánrů, stylů a období od W. A. Mozarta, The Beatles, přes pohádkové a filmové melodie až po současné muzikály

Tématický a Vánoční program

rozdělený dle věkových kategorií pro mateřské školy a stupně základní školy zaměřený tematicky, žánrově i dobově vyhovující požadavkům vzděl institucí

Dotek Živé hudby

setkání s živou, praktickou interpretací je pro mladého člověka inspirujícím momentem dotek prožívaného umění může nasměrovat posluchačovy budoucí kroky k cestě za svým životním povoláním